hahmoterapia

Hahmoterapiaa eli gestalt-terapiaa on kehitetty 1940-luvulta lähtien, ja se on saanut vaikutteita useista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Menetelmä painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt eli nykyhetkessä.

Kokemuksia tutkitaan luovasti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa sekä henkilön omassa elämässä. Analysoinnin arvioinnin sijaan kokonaisvaltainen hahmoterapiatyöskentely keskittyy omien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen.

Hahmoterapiaan kannattaa hakeutua elämän mullistuksissa tai tilanteessa, jolloin kaipaat eväitä eteenpäin menemiseen.

Hahmoterapia

“Hahmoterapiassa yksi kerta harvoin riittää. Ohjaukseen tarvitaan jatkuvuutta.
Aluksi kerran viikossa, sitten kerran kuukaudessa ja myöhemmin tarpeen mukaan. Ensimmäisellä kerralla arvioidaan miten usein ja kuinka paljon käyntejä tarvitaan. Elämän pienemmissä mullistuksissa ja taitekohdissa usein 5-10 kertaa riittää. Toisinaan tarvitaan enemmän käyntejä. Hahmoterapian avulla voi löytää jälleen eheän, onnellisen ja itseään rakastavan ihmisen.” -Tara Roisko

BoccaMentestä

Tara on työnohjaaja, hahmoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti, mentori, Buteyko-hoitaja ja suuhygienisti.

BoccaMente syntyi ajatuksesta, että ihminen on kokonaisuus, harmoniassa ja voi hyvin. Taran kiinnostus terapiakoulutukseen lähti hänen omasta tarpeestaan ja voimakkaasta halusta auttaa muita.

Tara on elävä esimerkki siitä, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua uudelleen ja uudelleen – kiinnostavaksi kokemalleen alalle ja toteuttaa unelmiaan.

Taralle unelmat liittyvät yrittäjyyden ja purjehdusharrastuksen yhdistämiseen. Rohkea nainen seilaa maailman meriä erilaisissa kokoonpanoissa ympäri vuoden, eikä kaihda tuulisiakaan säitä. Kuten ihmisen elämässä, välillä myrskyää ja toisinaan on tyyntä – elämä on kuin ääretön mahdollisuuksien meri, kun sen mukaan uskaltaa vain heittäytyä.

Mente mahdollistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin juuri sinulle. Taralla on pitkä kokemus ja vankka ammattitaito kehon ja mielen asioista – et voisi olla paremmissa käsissä. Menteen voit tulla yksin tai ryhmässä.